MAŁE OGRÓDKI PRZYDOMOWE - PASY ZIELENI

Mieszkanie w zieleni i kwiatach » MAŁE OGRÓDKI PRZYDOMOWE - PASY ZIELENI

W budownictwie spółdzielczym bywają czasem wydzielane niewielkie ogródki - pasy zieleni ciągnące się wzdłuż budynku. Nie mają one wiele wspólnego z ogródkami przydomowymi spotykanymi przy domach jednorodzinnych, które wynoszą nieraz kilkadziesiąt, a nawet kilkaset metrów kwadratowych, i w których przewiduje się posadzenie drzew : krzewów ozdobnych, roślin kwiatowych, wprowadzenie elementów architektury ogrodowej, ścieżek, a nawet i ozdobnych basenów wodnych.

Pasy zieleni mają niewielką powierzchnię, nie przekraczają najczęściej 5-10 m szerokości. Jest to miejsce przeznaczone na użytek lokatorów i często zdane całkowicie na ich opiekę. Wydaje się, że powinno ono być tak zagospodarowane roślinami ozdobnymi, aby stanowiło zorganizowaną całość. Jako zasadę należy przyjąć, że cała powierzchnia pasa zieleni będzie obsiana trawą, na której znaleźć się mogą ciągi krzewów kwitnących lub roślin ozdobnych.